КОНТАКТИ

Национална Телевизия БЪЛГАРЕ, София, бул. „Цар Борис III” № 159A

Доставчик на медийната услуга: “БЪЛГАРЕ ТВ” ЕООД, ЕИК 205319961 със седалище и адрес на управление: София, ж.к. “Бъкстон”, бул. “Цар Борис lll”, 159A, тел: 00359 895 71 96 50


ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
тел.: 0896 86 04 81
тел.: 0882 86 52 78
s.petrova@tvbulgare.bg

ЗА РЕКЛАМА:
тел.: 0878 80 72 00
m.tonev@tvbulgare.bg

Офис мениджър:
тел.: 0895 71 96 50
a.vacheva@tvbulgare.bg