Програма на Национална телевизия „БЪЛГАРЕ“

Понеделник
8:00Молитва за България ep1
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп11
11:00Истина или пълни глупости еп2 повторение
11:20Риалити еп2
12:00Концерт – микс
13:00Срещи в полунощ  еп 4 повторение
15:00По Иначе еп11 п
17:30Уроци по фолклорни танци
18:00Риалити еп2
18:30Спасителят на Европа
19:00Безгранична Вяра
19:30Фолкнетика повторение
20:00Винена Одисея еп1 
20:30Чаршията еп7 ЧАСТ1 повторение
23:00Срещи в полунощ еп5  
1:00По Иначе еп10 повторение
3:30Уроци по фолклорни танци
4:00Безгранична Вяра повторение
4:30Срещи в полунощ еп5 повторение
6:30Риалити еп1 повторение
7:15Концерт микс
Вторник
8:00Молитва за България еп2
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе  еп12
11:00Истина или пълни глупости еп2 
11:30Винена Одисея еп2
12:00Концерт – микс
13:00Срещи в полунощ еп5 повторение
15:00По Иначе  еп12 п
17:30Уроци по фолклорни танци
18:00Изборът еп1
18:30Безгранична Вяра
19:00Духът на Българката еп1
20:00Истина или пълни глупости еп3
20:30Чаршията еп7  ЧАСТ2
22:30Срещи в полунощ еп3 повторение
1:00По Иначе  еп11 повторение
3:30Уроци по фолклорни танци еп1
4:00Срещи в полунощ еп4 повторение
6:00Риалити еп2
6:40Концерт микс
7:00Жеравна
Сряда
8:00Молитва за България
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп13
11:00Истина или пълни глупости еп3 повторение
11:30Духът на българката еп1
12:30Концерт – микс
13:00Срещи в полунощ еп5 повторение
15:00По Иначе еп13 п
17:30Уроци по фолклорни танци
18:00Изборът еп1
18:30Безгранична Вяра
19:00Фолкнетика еп2 
19:30Истина или пълни глупости еп3 
20:00Винена Одисея еп1
20:30Чаршията еп7 ЧАСТ1 повторение
23:00Срещи в полунощ еп3 повторение
0:30По Иначе еп12  повторение
3:00Боговещение
3:30Безгранична Вяра повторение
4:00Срещи в полунощ еп2 повторение
6:00Риалити еп2 
6:35Уроци по фолклорни танци
7:00Концерт микс
Четвъртък
8:00Молитва за България
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп14
11:00Изборът еп1 
11:30Риалити еп1
12:10Концерт – микс
13:00Срещи в полунощ еп5 повторение
15:00По Иначе еп14  повторение
17:30Уроци по фолклорни танци
18:00Истина или пълни глупости еп3 
18:30Безгранична Вяра
19:00Фолкнетика
19:30Духът на Българката еп2
20:30Чаршията еп7  ЧАСТ2 повторение
22:30Срещи в полунощ еп6
0:30По Иначе еп11 повторение
3:00Уроци по фолклорни танци
3:30Безгранична Вяра 
4:00Срещи в полунощ еп6 повторение
6:00Риалити еп2 повторение
6:40Концерт микс
7:00Жеравна
Петък
8:00Молитва за България
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп15
11:00Духът на българката еп2 
12:00Концерт – микс
13:00Срещи в полунощ еп6 повторение
15:00По Иначе еп15 повторение
17:30Уроци по фолклорни танци
18:00Истина или пълни глупости еп3 повторение
18:30Безгранична Вяра
19:00Винена Одисея еп3
19:30Чаршията еп2 повторение
22:30Срещи в полунощ еп4 
0:30По Иначе еп10 повторение
3:00Уроци по фолклорни танци
3:30Безгранична Вяра 
4:00Срещи в полунощ еп2 повторение
6:00Риалити еп2
6:40Концерт микс
7:00Жеравна
Събота
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По Иначе еп15 повторение
10:00Чаршията еп8 част 1
12:00Духът на Българката еп 2 повторение
13:00Срещи в полунощ еп6 повторение
15:00По Иначе еп14  повторение
17:30Уроци по фолклорни танци еп1
18:00Истина или пълни глупости еп3
18:30Винена Одисея еп2 
19:00Чаршията еп8 част 1 повторение
21:00Безгранична Вяра 
21:30Срещи в полунощ еп5 повторение
23:30Уроци по фолклорни танци
0:00Благовещение
0:25Риалити еп2
1:00По Иначе еп13 повторение
3:30Срещи в полунощ еп4 повторение
5:30Безгранична Вяра 
6:00Жеравна
Неделя
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По Иначе еп12 повторение
10:00Чаршията еп8 част 2
12:00Истина или пълни глупости еп1 
12:30Изборът еп1
13:00Срещи в полунощ еп2 повторение
15:00По Иначе еп11  повторение
17:30Уроци по фолклорни танци
18:00Истина или пълни глупости еп2 
18:30Винена Одисея еп1 
19:00Чаршията еп7 част 2 повторение
21:00Безгранична Вяра 
21:30Срещи в полунощ еп6 повторение
23:30Уроци по фолклорни танци еп2
0:00Изборът еп1
0:30Риалити еп2
1:00По Иначе еп10 повторение
3:30Срещи в полунощ еп5 повторение
5:30Безгранична Вяра 
6:00Жеравна
7:00Благовещение
7:30Концерт микс