КАК СЕ ПРАВИ ТОВА

Цел: Да се покаже на зрителите как могат сами, без да викат майстор
или специалист, да извършат ремонт или дейност в дома, градината,
колата си и т.н.
Това ще е едно практично предаване, в което майстори и специалисти
ще показват на зрителите как се правят някои елементарни ремонти и
дейности в дома и на други места.
Предаването ще дава също и практични съвети и идеи за това, как да
направим мястото около нас по-красиво, по-удобно, по-функционално,
без това да ни струва много скъпо.
Практично предаване за практични хора.

„Как се прави това“ Епизод 1 – цялото предаване
„Как се прави това“ Епизод 2 – цялото предаване
„Как се прави това“ Епизод 3 – цялото предаване
„Как се прави това“ Епизод 4 – цялото предаване
„Как се прави това“ Епизод 5 – цялото предаване