Програмата от 10 до 16 юни

388 total views, 3 views today

Понеделник 10 юни
8:00Молитва за България 
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп51
11:00Стрелецът – Исторически парк
11:35Риалити Раювци
12:20Концерти
13:00Безгранична Вяра 
13:30Изборът еп4
14:00По Иначе еп51 повторение
16:30Часът на кмета еп4
17:30Уроци по фолклорни танци еп1
18:00Спасителят на Европа
18:30Винена Одисея еп5
19:00Истина или пълни глупости еп10
19:30Как се прави това еп7
20:00Чаршията еп15 ЧАСТ1 повторение
22:30Срещи в полунощ еп20
0:30В търсене на истината еп7
1:30Безгранична Вяра 
2:00По Иначе еп50 повторение
4:30Срещи в полунощ еп16 повторение
6:30Истина или пълни глупости еп8
7:00Жеравна
Вторник 11 юни
8:00Молитва за България 
8:03Фолкнетика 
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе  еп52
11:00Как се прави това еп6
11:30Изборът еп4
12:00Исторически парк – Хан Алцек
12:25Исторически парк – Конна база
12:30Безгранична Вяра
13:00Концерти
14:00По Иначе еп52 повторение
16:30Духът на Българката еп1
17:30Уроци по фолклорни танци еп2
18:00Срещи с Христо Димитров еп1
18:30Часът на кмета еп3
19:30Джаз и вино
20:00Истина или пълни глупости еп11
20:30Чаршията еп15  Част 2
22:30В търсене на истината еп 7
23:30Срещи в полунощ еп18 повторение
2:00По Иначе  еп51 повторение
4:30Винена Одисея еп4
5:00В търсене на истината еп 4
6:00Жеравна
7:00Духът на българката еп1
Сряда 12 юни
8:00Молитва за България
8:03Фолкнетика
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп53
11:00Истина или пълни глупости еп11
11:30Духът на българката еп2
12:10Как се прави това еп7
12:40Риалити Велико Търново
13:20Концерти
14:00По Иначе еп53 п
16:30Часът на кмета еп4
17:30Уроци по фолклорни танци еп3
18:00Срещи с Христо Димитров еп1
18:30Истина или пълни глупости еп11
19:00Как се прави това еп8
19:30Исторически парк -Керамика
19:16Исторически парк – Каменоделци
20:00Чаршията еп15  част 1 повторение
22:30Срещи в полунощ еп19
0:30В търсене на истината еп7
1:30По Иначе еп52 повторение
4:00Риалити Велико Търново
4:40Срещи в полунощ еп16 повторение
6:40Концерти
7:00Как се прави това еп4
7:30Безгранична вяра
Четвъртък 13 юни
8:00Молитва за България
8:03Фолкнетика 
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп54
11:00Как се прави това еп7
11:30Риалити Раювци
12:10Концерти
13:05Изборът еп4
13:35Исторически парк – Хан Алцек
14:00По Иначе еп54 повторение
16:30Духът на Българката еп1
17:30Уроци по фолклорни танци еп4
18:00Как се прави това еп8
18:30Часът на кмета еп4
19:30Изборът еп5
20:00Истина или пълни глупости еп11
20:30Чаршията еп15 част 2 повторение
23:00Срещи в полунощ еп19
0:00В търсене на истината еп6
1:00По Иначе еп53 повторение
3:30Как се прави това еп7
4:00Истина или пълни глупости еп10
4:30Риалити Разград
5:10Срещи в полунощ еп14 повторение
7:10Жеравна
Петък 14 юни
8:00Молитва за България
8:03Фолкнетика 
8:25Сутрешна порция смях
8:30По Иначе еп55
11:00Духът на българката еп2 
11:40Исторически парк – Стрелецът
12:15Концерти
13:00България през вековете
15:00По Иначе еп55 повторение
17:30Уроци по фолклорни танци еп5
18:00Винена Одисея еп5 част2
18:30Часът на кмета еп5
19:30Чаршията еп3 повторение
22:30В търсене на истината еп8
23:30Срещи в полунощ еп20 повторение
1:30По Иначе еп54 повторение
4:00Изборът еп5
4:30Безгранична Вяра 
5:00Срещи в полунощ еп16 повторение
Събота 15 юни
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика 
7:30По Иначе еп55 повторение
10:00Чаршията еп16 част 1
12:30Как се прави това еп8
13:00Това е България
15:00Духът на българката еп1
16:00Исторически парк – Керамика
16:16Исторически парк – Каменоделци
16:30Часът на кмета еп5
17:30Уроци по фолклорни танци еп1
18:00Истина или пълни глупости еп11
18:30Винена Одисея еп5 част1
19:00Чаршията еп16  част 1 повторение
21:30В търсене на истината еп8
22:00Как се прави това еп8
22:30Срещи в полунощ еп19
0:30Изборът еп5
1:00По Иначе еп54 повторение
3:30В търсене на истината еп6
4:30Срещи в полунощ еп20 повторение
6:30Безгранична Вяра 
Неделя 16 юни
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По Иначе еп53 повторение
10:00Чаршията еп16 част 2
12:30Духът на българката еп1
13:30Спасителят на Европа
14:00България през вековете
16:00Исторически парк – Керамика
16:20Мраморни изделия – Велинград
16:26Мраморни изделия – Конна база
16:30Часът на кмета еп5
17:30Уроци по фолклорни танци еп2
18:00Винена Одисея 5 част 2
18:30Истина или пълни глупости еп9
19:00Чаршията еп16 част 2 повторение
21:30В търсене на истината еп7
22:30Срещи в полунощ еп19 повторение
0:30Часът на кмета еп4
1:30По Иначе еп52 повторение
4:00Срещи в полунощ еп16 повторение
6:00Жеравна
7:00Как се прави това еп6
7:30Концерти