ПРОГРАМАТА ОТ 22 до 28 юли

Понеделник – 22 юли епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 81
11:00Исторически парк – Хан Алцек
11:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 2
12:20Концерти
13:00Безгранична Вяра 
13:30Изборът 7
14:00По-иначе с Гергана 81повторение
16:30Часът на кмета 10
17:30Уроци по фолклорни танци 2
18:00Спасителят на Европа
18:30Винена Одисея7 – част 1
19:00Истина или пълни глупости 16
19:15Исторически парк -Керамика
19:30Добрите Новини
19:45Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
20:30Чаршията 21 – част 1
22:45Добрите Новини
23:00Срещи в полунощ30повторение
0:00В търсене на истината12
1:00По-иначе с Гергана 81повторение
3:30Срещи в полунощ 29повторение
4:30Истина или пълни глупости 15
5:00Жеравна
6:00В търсене на истината10
7:00Как се прави това 13
7:30Исторически парк -Керамика
Вторник – 23 юлиепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана82
11:00Как се прави това 12
11:30Изборът 7
12:00Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 2
12:45Срещи с българското кино1
13:45Концерти
14:00По-иначе с Гергана 82повторение
16:30Истина или пълни глупости16
17:00Съвременни незнайни воини2
17:30Уроци по фолклорни танци 3
18:00Часът на кмета 9
18:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
19:15Концерти
19:30Добрите Новини
19:45Исторически парк -Керамика
20:00Истина или пълни глупости17
20:30Чаршията 21 – част 2
22:45Добрите Новини
23:00В търсене на истината 8
0:00Срещи в полунощ 29повторение
1:00По-иначе с Гергана 82повторение
4:00Винена Одисея7 – част 1
4:30В търсене на истината10
5:30Жеравна
6:30Риалити – Велико Търново
7:00Истина или пълни глупости17
7:30Исторически парк – Каменоделци
Сряда – 24 юли епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 83
11:00Истина или пълни глупости17
11:15Исторически парк -Стрелецът
11:50Как се прави това 13
12:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
13:20Концерти
14:00По-иначе с Гергана 83повторение
16:30Часът на кмета 10
17:30Уроци по фолклорни танци4
18:00Изборът 8
18:30Истина или пълни глупости 17
18:45Новата България
18:50Мраморни изделия – Велинград
19:00Как се прави това 14
19:30Добрите Новини
19:45Исторически парк – Каменоделци
20:00Съвременни незнайни воини2
20:30Чаршията 21 – част 1
22:45Добрите Новини
23:00Срещи в полунощ 29повторение
0:00В търсене на истината 12
1:00Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова  част 1
1:45Исторически парк -Керамика
2:00По-иначе с Гергана83повторение
4:30Винена Одисея 7 – част 2
5:00Срещи в полунощ 23повторение
7:00Концерти
Четвъртък – 25 юлиепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана84
11:00Как се прави това 14
11:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 2
12:15Концерти
13:00Срещи с българското кино1
14:00По-иначе с Гергана 84повторение
16:30Часът на кмета 10
17:30Уроци по фолклорни танци 5
18:00Срещи с българското кино2
19:00Съвременни незнайни войни3
19:30Добрите Новини
19:45Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
20:30Чаршията21 – част 2
22:45Добрите Новини
23:00Срещи в полунощ 28повторение
0:00В търсене на истината2
1:00По-иначе с Гергана84повторение
3:30Риалити – Разград
4:10Срещи в полунощ29повторение
5:10Жеравна
6:00В търсене на истината3
7:00Съвременни незнайни войни3
7:30Концерти
Петък – 26 юлиепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 85
11:00Как се прави това 14
11:30България през вековете
13:30Исторически парк -Керамика
13:46Исторически парк – Каменоделци
14:00По-иначе с Гергана 85повторение
16:30Съвременни незнайни войни3
17:00Истина или пълни глупости17
17:15Новата България – Раювци
17:30Уроци по фолклорни танци 5
18:00Винена Одисея7 – част 1
18:30Часът на кмета 11
19:30Добрите Новини
19:45Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова  част 3
20:30Съвременни незнайни войни3
21:00Срещи с българското кино2
22:00Винена Одисея7 – част 2
22:30В търсене на истината13
23:30Добрите Новини
23:45Срещи в полунощ 30повторение
0:30По-иначе с Гергана 85повторение
3:00Безгранична Вяра 
3:30Срещи в полунощ 24повторение
5:00В търсене на истината4
6:00Концерти
Събота – 27 юлиепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика 
7:30По-иначе с Гергана 85повторение
10:00Чаршията 21 – част 1
12:30Как се прави това 13
13:00Това е България
15:00Сървеменни незнайни войни2
15:30Изборът 7
16:00Исторически парк – Керамика
16:16Исторически парк – Каменоделци
16:30Часът на кмета11
17:30Уроци по фолклорни танци 6
18:00Истина или пълни глупости17
18:30Винена Одисея 7 – част 2
19:00В търсене на истината13
20:00Изборът 8
20:30Дивата Сцена – Челопеч 2019на живо
23:00Концерти
0:00По-иначе с Гергана 85повторение
2:30В търсене на истината12
3:30Срещи в полунощ 27повторение
4:30Безгранична Вяра 
5:00Жеравна
6:00В търсене на истината5
Неделя – 28 юлиепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана84повторение
10:00Чаршията 21 – част 2
12:30Спасителят на Европа
13:30Съвременни незнайни войни3
14:00България през вековете
16:00Исторически парк – Керамика
16:20Мраморни изделия – Велинград
16:26Мраморни изделия – Конна база
16:30Часът на кмета 11
17:30Уроци по фолклорни танци 7
18:00Винена Одисея 7 – част 2
18:30Истина или пълни глупости 16
19:00Чаршията 21 – част 2
21:30В търсене на истината 11
22:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 1
23:15Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 2
0:00Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
0:45Часът на кмета 7
1:45По-иначе с Гергана 83повторение
4:15Срещи в полунощ 28повторение
5:15Жеравна
6:00Как се прави това 14
6:30В търсене на истината 7
7:30Концерти