ПРОГРАМАТА ЗА СЕДМИЦАТА 29 юли – 4 август

Понеделник 29.07епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 86
11:00Исторически парк – Стрелецът
11:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
12:20Концерти
13:00Безгранична Вяра 
13:30Изборът 8
14:00По-иначе с Гергана 86повторение
16:30Часът на кмета 11
17:30Уроци по фолклорни танци 1
18:00Спасителят на Европа
18:30Винена Одисея7 – част 1
19:00Истина или пълни глупости 17
19:15Исторически парк -Керамика
19:30Добрите Новини
19:45Риалити – Заимов
20:30Чаршията 20 – част 1
22:45Добрите Новини
23:00В търсене на истината13повторение
0:00Дивата сцена 2019
3:00По-иначе с Гергана 86повторение
5:30Жеравна
6:30В търсене на истината10
7:30Исторически парк -Керамика
Вторник 30.07епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана87
11:00Как се прави това 14
11:30Изборът 8
12:00Риалити – Заимов
12:45Срещи с българското кино2
13:45Концерти
14:00По-иначе с Гергана 87повторение
16:30Истина или пълни глупости17
17:00Съвременни незнайни воини3
17:30Уроци по фолклорни танци 2
18:00Часът на кмета 10
19:00Изборът 7
19:30Добрите Новини
19:45Исторически парк -Керамика
20:00Истина или пълни глупости18
20:30Чаршията 20 – част 2
22:45Добрите Новини
23:00В търсене на истината 10
0:00Срещи в полунощ 29повторение
1:00По-иначе с Гергана 87повторение
3:30Винена Одисея7 – част 2
4:30В търсене на истината8
5:30Жеравна
6:30Риалити – Велико Търново
7:00Истина или пълни глупости17
7:30Исторически парк – Каменоделци
Сряда 31.07епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 88
11:00Истина или пълни глупости17
11:15Исторически парк -Стрелецът
11:50Как се прави това 13
12:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова част 3
13:20Концерти
14:00По-иначе с Гергана 88повторение
16:30Часът на кмета 10
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Изборът 8
18:30Истина или пълни глупости 17
18:45Новата България – Жеравна
18:50Мраморни изделия – Велинград
19:00Как се прави това 15
19:30Добрите Новини
19:45Чаршията 1
22:45Добрите новини
23:00В търсене на истината 13
0:00Срещи в полунощ 29повторение
1:00Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова  част 1
1:45Исторически парк -Керамика
2:00По-иначе с Гергана88повторение
4:30Винена Одисея 7 – част 2
5:00Срещи в полунощ 23повторение
7:00Концерти
Четвъртък 01.08епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана24повторение
11:00Как се прави това 15
11:30Риалити – Заимов
12:15Концерти
13:00Срещи с българското кино2
14:00По-иначе с Гергана 24повторение
16:30Часът на кмета 11
17:30Уроци по фолклорни танци 4
18:00Срещи с българското кино3
19:00Съвременни незнайни войни3
19:30Добрите новини
19:45България тази вечна ерес
22:15В търсене на истината2
23:15Дивата Сцена 2019
2:00По-иначе с Гергана84повторение
4:30Срещи в полунощ26повторение
5:30Жеравна
6:20В търсене на истината3
7:20Концерти
Петък 02.08епизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 25повторение
11:00Как се прави това 15
11:30България през вековете
13:30Исторически парк -Керамика
13:46Исторически парк – Каменоделци
14:00По-иначе с Гергана 25повторение
16:30Съвременни незнайни войни3
17:00Истина или пълни глупости18
17:30Уроци по фолклорни танци 5
18:00Винена Одисея7 – част 1
18:30Часът на кмета 11
19:30Добрите Новини
19:45Риалити – Заимов
20:30Съвременни незнайни войни3
21:00Срещи с българското кино3
22:00Винена Одисея7 – част 2
22:30В търсене на истината13
23:30Добрите Новини
23:45Срещи в полунощ 30повторение
0:30По-иначе с Гергана 25повторение
3:00Безгранична Вяра 
3:30Срещи в полунощ 24повторение
5:00В търсене на истината4
6:00Концерти
Събота 03.08епизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика 
7:30По-иначе с Гергана 27повторение
10:00Чаршията 19 – част 1
12:30Как се прави това 15
13:00Това е България
15:00Сървеменни незнайни войни3
15:30Изборът 8
16:00Добрите новини  – обзор на седмицата
16:30Часът на кмета5
17:30Уроци по фолклорни танци 6
18:00Истина или пълни глупости18
18:30Винена Одисея 6
19:00Срещи с българското кино 1
20:00Сървеменни незнайни войни2
20:30Добрите новини  – обзор на седмицата
21:00В търсене на истината1
22:00Как се прави това 15
22:30Истина или пълни глупости17
23:00Срещи в полунощ 29повторение
0:00По-иначе с Гергана 27повторение
2:30В търсене на истината12
3:30Срещи в полунощ 27повторение
4:30Безгранична Вяра 
5:00Жеравна
6:00В търсене на истината5
Неделя 04.08епизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана28повторение
10:00Чаршията 19 – част 2
12:30Спасителят на Европа
13:30Съвременни незнайни войни3
14:00България през вековете
16:00Добрите новини  – обзор на седмицата
16:30Часът на кмета 10
17:30Уроци по фолклорни танци 7
18:00Винена Одисея 7 – част 1
18:30Истина или пълни глупости 18
19:00Дивата Сцена 2019
22:00В търсене на истината 11
23:00Часът на кмета 7
0:00По-иначе с Гергана 28повторение
2:30Срещи в полунощ 28повторение
3:30Жеравна
4:20Как се прави това 14
5:00В търсене на истината 7
6:00Съвременни незнайни войни1
7:00Концерти