ПРОГРАМА ЗА 2 – 8 септември

Понеделникепизодизлъчване
8:00Молитва за България 
8:05Фолкнетика
8:30По-иначе с Гергана 51повторение
11:00ТВ Българе на море8
11:30Овча Купел – Нестинари
12:00Концерти
13:00Безгранична Вяра 
13:30Изборът 6
14:00По-иначе с Гергана 51повторение
16:30Часът на кмета 2
17:30Уроци по фолклорни танци 1
18:00Спасителят на Европа
18:30Винена Одисея4
19:00Истина или пълни глупости 11
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море8
20:30Чаршията 6 – част 1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината1
0:15Дивата сцена 2019
3:00По-иначе с Гергана 51повторение
5:30ТВ Българе на море8
6:00Фестивал – Витоша
6:30В търсене на истината2
7:30Войводска среща – Габрово
Вторникепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 53повторение
11:00ТВ Българе на море9
11:30Изборът 2
12:00Витоша – Фестивал
12:30Срещи с българското кино1
13:30Концерти
14:00По-иначе с Гергана 53повторение
16:30Съвременни незнайни воини1
17:30Уроци по фолклорни танци 2
18:00Часът на кмета 3
19:00Изборът 3
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море9
20:30Чаршията 6 – част 2
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината 4
0:10Срещи в полунощ 25повторение
1:10По-иначе с Гергана 53повторение
3:40ТВ Българе на море9
4:10В търсене на истината9
5:10Жеравна 2018
6:20Риалити – Раювци
7:00Истина или пълни глупости14
7:30Концерти
Срядаепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 55повторение
11:00ТВ Българе на море10
11:30Свиленград – Фестивал Мезек
12:00Как се прави това 7
12:30Концерти
13:00Фестивал – Созопол
14:00По-иначе с Гергана 55повторение
16:30Часът на кмета 4
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Истина или пълни глупости18
18:20Овча Купел – Нестинари
18:50Исторически парк 
19:00Как се прави това 10
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море10
20:30Чаршията 21 – част1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината 6
0:10Срещи в полунощ 19повторение
1:45Исторически парк -Керамика
2:00По-иначе с Гергана55повторение
4:30Винена Одисея 5
5:00ТВ Българе на море10
5:30В търсене на истината 7
6:30Риалити – Велико Търново
7:10Концерти
Четвъртъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 57повторение
11:00ТВ Българе на море11
11:30Фестивал – Созопол
12:30Овча Купел – Нестинари
13:00Свиленград – Фестивал Мезек
13:30Концерти
14:00По-иначе с Гергана 57повторение
16:30Часът на кмета 5
17:30Уроци по фолклорни танци 4
18:00Срещи с българското кино3
19:00Витоша – Фестивал
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море11
20:30Чаршията 21 – част2
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината5
0:10Срещи в полунощ28повторение
1:05ТВ Българе на море11
1:30В търсене на истината6
2:30По-иначе с Гергана57
5:00Срещи в полунощ26повторение
6:00В търсене на истината7повторение
7:00Как се прави това9
7:30Концерти
Петъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 59повторение
11:00ТВ Българе на море12
11:30Свиленград – Фестивал Мезек
12:00Концерти
13:00Как се прави това8
13:30Безгранична вяра
14:00По-иначе с Гергана 59повторение
16:30Съвременни незнайни воини1
17:30Часът на кмета10
18:30Витоша – Фестивал
19:00Овча Купел – Нестинари
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море12
20:30Чаршията1
22:45Добрите Новини
23:00В търсене на истината11
0:00Срещи в полунощ21
1:30В търсене на истината12
2:30По-иначе с Гергана 59повторение
5:00В търсене на истината13повторение
6:00Безгранична вяра
6:30Концерти
Съботаепизодизлъчване
6:45Молитва за България
6:50Фолкнетика 
7:15Добрите новини
7:30По-иначе с Гергана 60повторение
10:00Чаршията 2
13:15ТВ Българе на море13
13:40Истина или пълни глупости18
14:00Добрите новини – обзор на седмицата
14:30Как се прави това 14
15:00Винена Одисея7 – част1
15:30Срещи с българското кино 1
16:30Безгранична вяра
17:00Съвременни незнайни воини2
18:00Добрите новини – обзор на седмицата
18:30ТВ Българе на море13
19:00Истина или пълни глупости17
19:30Фестивал – Созопол
20:30Чаршията 3
23:30В търсене на истината12
0:30ТВ Българе на море13
1:00По-иначе с Гергана 60повторение
3:30Жеравна 2019 Ден 1
5:40В търсене на истината10
6:40Концерти
Неделяепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана62повторение
10:00Чаршията4
13:30ТВ Българе на море14
14:00България през вековете
16:00Добрите новини – обзор на седмицата
16:30Часът на кмета 11
17:30Уроци по фолклорни танци 7
18:00Винена Одисея 7 – част2
18:30Истина или пълни глупости 16
19:00ТВ Българе на море14
19:30Как се прави това 15
20:00Чаршията5
23:20В търсене на истината 11
0:20По-иначе с Гергана 62повторение
3:00Срещи в полунощ 28повторение
4:10ТВ Българе на море14
4:40Фестивал – Созопол
5:20В търсене на истината 12
6:20Съвременни незнайни войни2
7:20Концерти