ПРОГРАМАТА ЗА СЕДМИЦАТА 9 – 15 септември

Понеделникепизодизлъчване
8:00Молитва за България 
8:05Фолкнетика
8:30По-иначе с Гергана 63повторение
11:00ТВ Българе на море15
11:30Овча Купел – Нестинари
12:00Концерти
13:00Безгранична Вяра 
13:30Изборът 5
14:00По-иначе с Гергана 63повторение
16:30Часът на кмета 6
17:30Уроци по фолклорни танци 1
18:00Спасителят на Европа
18:30Винена Одисея4
19:00Истина или пълни глупости 12
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море15
20:30Чаршията 20 – част 1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината1
0:15Дивата сцена 2019
3:00По-иначе с Гергана 63повторение
5:30ТВ Българе на море15
6:00Фестивал – Витоша
6:30В търсене на истината2
7:30Войводска среща – Габрово
Вторникепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 64повторение
11:00ТВ Българе на море16
11:30Изборът 1
12:00Витоша – Фестивал
12:30Срещи с българското кино1
13:30Концерти
14:00По-иначе с Гергана 64повторение
16:30Съвременни незнайни воини1
17:00Как се прави това10
17:30Уроци по фолклорни танци 2
18:00Часът на кмета 4
19:00Истина или пълни глупости17
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море16
20:30Чаршията 20 – част 2
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината 4
0:10Срещи в полунощ 25повторение
1:10По-иначе с Гергана 64повторение
3:40ТВ Българе на море16
4:10В търсене на истината9
5:10Жеравна 2018
6:20Риалити – Раювци
7:00Истина или пълни глупости14
7:30Концерти
Срядаепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 65повторение
11:00ТВ Българе на море17
11:30Свиленград – Фестивал Мезек
12:00Как се прави това 8
12:30Концерти
13:30Фестивал – Созопол
14:00По-иначе с Гергана 65повторение
16:30Часът на кмета 5
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Истина или пълни глупости18
18:20Овча Купел – Нестинари
18:50Исторически парк 
19:00Как се прави това 11
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море17
20:30Чаршията 19 – част1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината 6
0:10Срещи в полунощ 19повторение
1:45Исторически парк -Керамика
2:00По-иначе с Гергана65повторение
4:30Винена Одисея 5
5:00ТВ Българе на море17
5:30В търсене на истината 7
6:30Риалити – Велико Търново
7:10Риалити – Барселона3
Четвъртъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 68повторение
11:00ТВ Българе на море18
11:30Риалити – Заимов
12:10Фестивал – Созопол
12:40Овча Купел – Нестинари
13:10Свиленград – Фестивал Мезек
13:40Концерти
14:00По-иначе с Гергана 68повторение
16:30Часът на кмета 5
17:30Уроци по фолклорни танци 4
18:00Срещи с българското кино3
19:00Витоша – Фестивал
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море18
20:30Чаршията 19 – част2
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината5
0:10Срещи в полунощ28повторение
1:05ТВ Българе на море18
1:30В търсене на истината6
2:30По-иначе с Гергана68
5:00Срещи в полунощ26повторение
6:00В търсене на истината7повторение
7:00Как се прави това9
7:30Концерти
Петъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България 
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана 69повторение
11:00ТВ Българе на море19
11:30Исторически парк – Стрелецът
12:00Риалити – Барселона3
12:30Концерти
13:00Как се прави това8
13:30Безгранична вяра
14:00По-иначе с Гергана 69повторение
16:30Съвременни незнайни воини1
17:30Уроци по фолклорни танци 5
18:00Истина или пълни глупости 8
18:30Исторически парк -Керамика
18:45Исторически парк – Каменоделци
19:00Овча Купел – Нестинари
19:30Добрите Новинина живо
20:00ТВ Българе на море19
20:30Риалити – Заимов
21:15В търсене на истината10
22:15Добрите Новини
22:30Срещи в полунощ28повторение
23:30В търсене на истината11
0:30Срещи в полунощ21
2:00ТВ Българе на море19
2:30По-иначе с Гергана 69повторение
5:00В търсене на истината13
6:00Безгранична вяра
6:30Концерти
Съботаепизодизлъчване
6:45Молитва за България
6:50Фолкнетика 
7:15Добрите новини
7:30По-иначе с Гергана 73повторение
10:00Чаршията 22 – част1
13:15ТВ Българе на море20
13:40Истина или пълни глупости18
14:00Добрите новини – обзор на седмицата
14:30Това е България
16:30Как се прави това4
17:00Съвременни незнайни воини2
17:30Уроци по фолклорни танци 6
18:00Добрите новини – обзор на седмицата
18:30ТВ Българе на море20
19:00Истина или пълни глупости17
19:20Риалити – Заимов
20:30Чаршията 22 – част1
23:00В търсене на истината12
0:00ТВ Българе на море20
0:30По-иначе с Гергана 73повторение
3:00Жеравна 2018
4:15В търсене на истината10
5:15Риалити – Заимов
6:00Риалити – Барселона 2
6:40Концерти
Неделяепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана74повторение
10:00Чаршията22 – част2
13:30ТВ Българе на море21
14:00България през вековете
16:00Добрите новини – обзор на седмицата
16:30Риалити – Заимов
17:30Уроци по фолклорни танци 7
18:00Винена Одисея 7 – част2
18:30Истина или пълни глупости 16
19:00ТВ Българе на море21
19:30Фестивал – Созопол
20:00Как се прави това 14
20:30Чаршията22 – част2
23:00В търсене на истината 11
0:00По-иначе с Гергана 74повторение
2:30Реалити – Велико Търново
3:00Срещи в полунощ 28повторение
4:00ТВ Българе на море21
4:30Фестивал – Витоша
5:00В търсене на истината 12
6:00Съвременни незнайни войни2
6:30Риалити – Заимов
7:20Концерти