ПРОГРАМАТА ЗА СЕДМИЦАТА 23-29 септември

Понеделникепизодизлъчване
8:00Молитва за България
8:05Фолкнетика
8:30По-иначе с Гергана6премиера
10:30Фестивал – Созопол
11:00Овча Купел – Нестинари
11:30Истина или пълни глупости19
12:00Концерти
13:00Безгранична Вяра
13:30Изборът8
14:00По-иначе с Гергана6повторение
16:00Часът на кмета14
17:00Как се прави това14
17:30Уроци по фолклорни танци1
18:00Спасителят на Европа
18:30Винена Одисея8
19:00Риалити – Барселона3
19:30Добрите Новинина живо
20:00Риалити – Велико търново22
20:30Чаршията23 – част 1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината10
0:15Срещи в полунощ13повторение
2:00По-иначе с Гергана6
4:00В търсене на истината11
5:00Съвременни незнайни войни  1
5:30Безгранична Вяра
6:00Фестивал – Витоша
6:30В търсене на истината11
7:30Войводска среща – Габрово
Вторникепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана7премиера
10:30Изборът8
11:00Това е България
13:00Срещи с българското кино4
14:00По-иначе с Гергана7повторение
16:00Котел – фестивал на котленските килими
16:30Съвременни незнайни воини4
17:00Как се прави това5
17:30Уроци по фолклорни танци2
18:00Часът на кмета11
19:00Истина или пълни глупости19
19:30Добрите Новинина живо
20:00Риалити – Испания3
20:30Чаршията23 – част 2
23:15Добрите Новини
23:30В търсене на истината12
0:30Срещи в полунощ8повторение
2:30По-иначе с Гергана7повторение
4:30В търсене на истината13
5:30Риалити – Раювци
6:20Истина или пълни глупости18
6:50Концерти
Срядаепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана8премиера
10:30Исторически парк
10:46Исторически парк
11:00Овча Купел – Нестинари
11:30Котел – фестивал на котленския килим
12:00Как се прави това10
12:30Концерти
13:30Фестивал – Созопол
14:00По-иначе с Гергана8повторение
16:00Часът на кмета5
17:00Свиленград – Фестивал Мезек
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Съвременни незнайни воини2
18:30Истина или пълни глупости20премиера
19:00Как се прави това16премиера
19:30Добрите Новинина живо
20:00Винена Одисея8
20:30Чаршията23 – част1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината1
0:15Срещи в полунощ9повторение
2:15По-иначе с Гергана8повторение
4:15Винена Одисея4
5:00Изборът7
5:30В търсене на истината2
6:30Риалити – Велико Търново
7:05Концерти
Четвъртъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана9премиера
10:30Как се прави това16
11:00Риалити – Барселона3
11:30Риалити – Заимов
12:10Фестивал – Созопол
12:40Овча Купел – Нестинари
13:10Свиленград – Фестивал Мезек
13:40Концерти
14:00По-иначе с Гергана9повторение
16:00Часът на кмета6
17:00Истина или пълни глупости20
17:30Уроци по фолклорни танци4
18:00Срещи с българското кино5премиера
19:00Съвременни незнайни войни5премиера
19:30Добрите Новинина живо
20:00Още една мечтапремиера
22:00Чаршията23 – част2
0:30Срещи в полунощ10повторение
2:30В търсене на истината8
3:30По-иначе с Гергана9повторение
4:30Риалити  Разград
5:05Срещи в полунощ11повторение
7:00Как се прави това10
7:30Концерти
Петъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана10премиера
10:30Котел – фестивал на котленския килим
11:00Риалити – Златна муза
11:45Исторически парк – Керамика
12:00България през вековете
14:00По-иначе с Гергана10повторение
16:00Съвременни незнайни воини5
16:30Срещи с българското кино5
17:30Уроци по фолклорни танци5
18:00Винена Одисея9премиера
18:30Часът на кмета15премиера
19:30Добрите Новинина живо
20:00Риалити – Раювци
20:45Исторически парк – СКЛУПТОРА
21:15Изборът9премиера
21:45Добрите Новини
22:00Винена Одисея8
22:30В търсене на истината15премиера
23:30Срещи в полунощ12повторение
1:30По-иначе с Гергана10повторение
3:30В търсене на истината9
4:30Срещи в полунощ13повторение
6:00Безгранична вяра
6:30Концерти
Съботаепизодизлъчване
6:45Молитва за България
6:50Фолкнетика
7:15Добрите новини
7:30По-иначе с Гергана5повторение
9:30Изторически парк – Хан Алцек
10:00Чаршията24 – част1
12:30Това е България
14:30Добрите новини – обзор на седмицата
15:00Спасителят на Европа
15:30Срещи с българското кино5
16:30Как се прави това16
17:00Съвременни незнайни воини5
17:30Уроци по фолклорни танци6
18:00Добрите новини – обзор на седмицата
18:30Изборът9
19:00Истина или пълни глупости20
19:30Риалити – Раювци
20:15Войводска среща – Габрово
20:30Чаршията24 – част1
23:00В търсене на истината15
0:00Срещи в полунощ14повторение
2:00По-иначе с Гергана6повторение
4:00В търсене на истината10
5:00Риалити – Заимов
5:50Риалити – Барселона2
6:15Концерти
Неделяепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана7повторение
9:30Изборът9
10:00Чаршията24 – част2
12:30Риалити  – Барселона2
13:15Риалити  – Барселона3
13:35Исторически парк – хан  Алцек
14:00България през вековете
16:00Добрите новини – обзор на седмицата
16:30Риалити – Заимов
17:15Танцът на хлебарите
17:30Уроци по фолклорни танци7
18:00Винена Одисея9
18:30Истина или пълни глупости20
19:00Срещи с българското кино5
20:00Как се прави това16
20:30Чаршията24 – част2
23:00В търсене на истината14повторение
0:00По-иначе с Гергана8
2:00Реалити – Велико Търново
2:35Изторичеки паркповторение
3:00Срещи в полунощ13
5:00В търсене на истината12
6:00Съвременни незнайни войни4
6:30Риалити – Раювци
7:20Концерти