Програмата за седмицата 7-13 октомври

Понеделникепизодизлъчване
8:00Молитва за България
8:05Фолкнетика
8:30По-иначе с Гергана16премиера
10:30Аз ставам звезда1премиера
11:00Фестивал – Овча Купел
11:30Истина или пълни глупости21
12:00Концерти
13:00Батак- документален филм
13:30Изборът8
14:00По-иначе с Гергана16повторение
16:00Аз ставам звезда1
16:30Срещи с българското кино6
17:30Уроци по фолклорни танци1
18:00Риалити – Барселона3
18:30Фестивал – КОТЕЛ
19:00Винена Одисея2
19:30Добрите Новинина живо
20:00Етрополе- документален филм
20:30Чаршията25 – част 1
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината1
0:15Срещи в полунощ23повторение
2:00По-иначе с Гергана16
4:00В търсене на истината2
5:00Съвременни незнайни войни  1
5:30Батак- документален филм
6:00Фестивал – Мезек
6:30В търсене на истината3
7:30Концерти
Вторникепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана17премиера
10:30Аз ставам звезда2премиера
11:00Риалити – БАРСЕЛОНА2
11:30Фестивал – КОТЕЛ
12:00Срещи с българското кино5
13:00Концерти
14:00По-иначе с Гергана17повторение
16:00Аз ставам звезда2
16:30Изборът10
17:00Как се прави това3
17:30Уроци по фолклорни танци2
18:00Съвременни незнайни воини6
18:30Никопол – документален филм
19:00Истина или пълни глупости22премиера
19:30Добрите Новинина живо
20:00Асеновград – документален филм
20:30Чаршията25 – част 2
23:15Добрите Новини
23:30В търсене на истината4
0:30Срещи в полунощ24повторение
2:00Асеновград – документален филм
2:30По-иначе с Гергана17повторение
4:30В търсене на истината5
5:30Риалити – Раювци
6:20Истина или пълни глупости20
6:50Концерти
Срядаепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана18премиера
10:30Аз ставам звезда3премиера
11:00Риалити – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
11:40Истина или пълни глупости3
12:00Как се прави това5
12:30Концерти
13:30Добрич- документален филм
14:00По-иначе с Гергана18повторение
16:00Аз ставам звезда3
16:30Срещи с българското кино1
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Изборът3
18:30Истина или пълни глупости22
19:00Как се прави това17премиера
19:30Добрите Новинина живо
20:00Фестивал – Овча Купел
20:30В търсене на истината3
21:30Плевен- документален филм1
22:15Добрите Новини
22:30Срещи в полунощС2.ЕП1премиера
0:30В търсене на истината6
1:30По-иначе с Гергана18
3:30Винена Одисея8
4:00Срещи в полунощ25повторение
5:30В търсене на истината7
6:30Малко Търново- документален филм
7:05Концерти
Четвъртъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана19премиера
10:30Аз ставам звезда4премиера
11:00Риалити – Барселона3
11:30Риалити – Заимов
12:10Концерти
13:10Малко Търново – документален филм
14:00По-иначе с Гергана19повторение
16:00Аз ставам звезда4
16:30Свиленград – Фестивал Мезек
17:00Истина или пълни глупости18
17:30Уроци по фолклорни танци4
18:00Съвременни незнайни войни7премиера
18:30В търсене на истината4
19:30Добрите Новинина живо
20:00Как се прави това17
20:30Срещи с българското кино7премиера
21:30Батак – документален филм
22:00Добрите Новиниповторение
22:30Срещи в полунощС2.ЕП2премиера
0:30В търсене на истината8
1:30По-иначе с Гергана19повторение
3:30Риалити  Разград
4:05Срещи в полунощС2.ЕП1повторение
6:00В търсене на истината9
7:00Как се прави това16
7:30Концерти
Петъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана20премиера
10:30Аз ставам звезда5премиера
11:00Риалити – Разград
11:40Бяла- документален филм
12:00България през вековете
14:00По-иначе с Гергана20повторение
16:00Аз ставам звезда5
16:30Срещи с българското кино7
17:30Уроци по фолклорни танци5
18:00Винена Одисея2
18:30Как се прави това17
19:00Истина или пълни глупости20
19:30Добрите Новинина живо
20:00Плевен- документален филм
20:45Котел – фестивал на котленския килим
21:15Добрите Новини
21:30В търсене на истината16премиера
22:30Срещи в полунощС2.ЕП3премиера
0:30Изборът4
1:00Батак- документален филм
1:30По-иначе с Гергана20повторение
3:30В търсене на истината9
4:30Срещи в полунощС2.ЕП2повторение
6:30Концерти
Съботаепизодизлъчване
6:45Молитва за България
6:50Фолкнетика
7:15Добрите новини
7:30По-иначе с Гергана16повторение
9:30Етрополе- документален филм
10:00Чаршията26 – част1премиера
12:30Това е България
14:30Добрите новини – обзор на седмицата
15:00Добрич- документален филм
15:30Срещи с българското кино6
16:30Как се прави това11
17:00Съвременни незнайни воини6
17:30Уроци по фолклорни танци6
18:00Добрите новини – обзор на седмицата
18:30Изборът11премиера
19:00Истина или пълни глупости19
19:30Батак- документален филм
20:05Фестивал- Овча Купел
20:30Чаршията26 – част1повторение
23:00В търсене на истината16
0:00Срещи в полунощС2.ЕП3повторение
2:00По-иначе с Гергана17повторение
4:00В търсене на истината8
5:00Малко Търново- документален филм
5:50Риалити – Барселона2
6:15Концерти
Неделяепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана18повторение
9:30Изборът10
10:00Чаршията26 – част2премиера
12:30Фествал Свиленград
13:00Бяла- документален филм
13:15Плевен- документален филм
14:00България през вековете
16:00Добрите новини – обзор на седмицата
16:30Риалити – Барселона3
17:00Съвременни незнайни войни7
17:30Уроци по фолклорни танци7
18:00Винена Одисея4
18:30Истина или пълни глупости22
19:00Срещи с българското кино7
20:00Как се прави това14
20:30Чаршията26 – част2
23:00В търсене на истината9
0:00По-иначе с Гергана19повторение
2:00Реалити – Сватбата на Цеци Красимирова1
2:35Бяла– документален филмповторение
3:00Срещи в полунощС2.ЕП1
4:00В търсене на истината10
5:00Никопол – документален филм
5:30Истина или пълни глупости21
6:00Съвременни незнайни войни5
6:30Риалити – Сватбата на Цеци Красимирова2
7:20Концерти