ПРОГРАМАТА ЗА СЕДМИЦАТА 14 – 20 октомври

Понеделникепизодизлъчване
8:00Молитва за България
8:05Фолкнетика
8:30По-иначе с Гергана21премиера
10:30Как се прави това2
11:00Фестивал – Мезек
11:30Истина или пълни глупости1
12:00Концерти
13:00Асеновград – документален филм
13:30Изборът1
14:00По-иначе с Гергана21повторение
16:00Риалити – Барселона3
16:30Срещи с българското кино1
17:30Уроци по фолклорни танци1
18:00Съвременни незнайни войни1
18:30Как се прави това18
19:00Добрите Новинина живо
19:30Батак- документален филм
20:00Христо Димитров 50
20:30Ботевград – документален филм
21:30Добрите Новини
22:00Срещи в полунощС2.ЕП1повторение
0:00В търсене на истината11
1:00Срещи в полунощС2.ЕП2повторение
3:00По-иначе с Гергана21
5:00В търсене на истината12
6:00Батак- Малко Търново
7:00Концерти
Вторникепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана22премиера
10:30Как се прави това3
11:00Фестивал – КОТЕЛ
11:30Истина или пълни глупости2
12:00Концерти
13:00Батак- документален филм
13:30Изборът2
14:00По-иначе с Гергана22повторение
16:00Риалити – Велико Търново
16:30Срещи с българското кино2
17:00Как се прави това3
17:30Уроци по фолклорни танци2
18:00Съвременни незнайни воини2
18:30Истина или пълни глупости23премиера
19:00Добрите Новинина живо
19:30Срещи с българското кино8премиера
20:30Прелюбодеяние – игрален филмпремиера
22:10Ловеч- документален филм
23:00Добрите Новини
23:15В търсене на истината14
0:15Срещи в полунощС2.ЕП3повторение
2:15По-иначе с Гергана22повторение
4:15В търсене на истината15
5:15Плевен – документален филм
6:00Риалити – Златна Муза
6:45Концерти
Срядаепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана23премиера
10:30Как се прави това4
11:00Фестивал – Овча Купел
11:30Истина или пълни глупости23
12:00Концерти
12:30Ловеч- документален филм
13:30Изборът3
14:00По-иначе с Гергана23повторение
16:00Риалити – Разград
16:30Срещи с българското кино8
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Съвременни незнайни войни3
18:30Как се прави това18премиера
19:00Добрите Новинина живо
19:30Чаршията26 – част 1повторение
22:00Срещи в полунощС2.ЕП4премиера
0:00В търсене на истината1
1:00По-иначе с Гергана23
3:00Риалити – Раювци
4:00Срещи в полунощС2.ЕП1повторение
6:00В търсене на истината2
7:00Концерти
Четвъртъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана24премиера
10:30Как се прави това5
11:00Фестивал – Мезек
11:30Истина или пълни глупости4
12:00Концерти
13:00Никопол – документален филм
13:30Изборът
14:00По-иначе с Гергана24повторение
16:00Риалити – Барселона3
16:30Срещи с българското кино4
17:00Истина или пълни глупости18
17:30Уроци по фолклорни танци4
18:00Съвременни незнайни войни8премиера
18:30Христо Димитров 50
19:00Добрите Новинина живо
19:30Чаршията26 – част 2
22:00Срещи в полунощС2.ЕП5премиера
0:00В търсене на истината3
1:00Христо Димитров 50
1:30По-иначе с Гергана24повторение
3:30Риалити  Разград
4:05Срещи в полунощС2.ЕП2повторение
6:05В търсене на истината4
7:05Концерти
Петъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана25премиера
10:30Как се прави това6
11:00Фестивал – КОТЕЛ
11:30Истина или пълни глупости5
12:00България през вековете
14:00По-иначе с Гергана25повторение
16:00Риалити – Велико Търново
16:30Срещи с българското кино5
17:30Уроци по фолклорни танци5
18:00Съвременни незнайни войни5
18:30Винена Одисея5-част2
19:00Добрите Новинина живо
19:30Христо Димитров 50
20:00Плевен- документален филм
20:45Добрите Новини
21:00В търсене на истината17премиера
22:00Срещи в полунощС2.ЕП6премиера
0:30Батак- документален филм
1:00По-иначе с Гергана25повторение
3:00В търсене на истината5
4:00Срещи в полунощС2.ЕП3повторение
6:00Как се прави това7
6:30Концерти
Съботаепизодизлъчване
6:45Молитва за България
6:50Фолкнетика
7:15Добрите новини
7:30По-иначе с Гергана21повторение
9:30Никопол- документален филм
10:00Чаршията27 – част1премиера
12:30Това е България
14:30Добрите новини – обзор на седмицата
15:00Добрич- документален филм
15:30Срещи с българското кино8
16:30Как се прави това18
17:00Съвременни незнайни воини7
17:30Уроци по фолклорни танци6
18:00Добрите новини – обзор на седмицата
18:30Изборът12премиера
19:00Истина или пълни глупости23
19:25Батак- документален филм
20:05Фестивал- Овча Купел
20:30Чаршията27 – част1повторение
23:00В търсене на истината16
0:00Срещи в полунощС2.ЕП4повторение
2:00По-иначе с Гергана22повторение
4:00В търсене на истината8
5:00Малко Търново- документален филм
5:50Риалити – Барселона2
6:15Концерти
Неделяепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана23повторение
9:30Изборът12
10:00Чаршията27 – част2премиера
12:30Съвременни незнайни войни8
13:00Бяла- документален филм
13:15Плевен- документален филм
14:00България през вековете
16:00Добрите новини – обзор на седмицата
16:30Фестивал – Овча Купел
17:00Никопол – документален филм
17:30Уроци по фолклорни танци7
18:00Винена Одисея4
18:30Истина или пълни глупости22
19:00Срещи с българското кино8
20:00Как се прави това14
20:30Чаршията27 – част2
23:00В търсене на истината9
0:00По-иначе с Гергана24повторение
2:00Малко Търново – документален филм1
2:35Бяла– документален филм
3:00Срещи в полунощС2.ЕП5повторение
5:00В търсене на истината10
6:00Батак – документален филм
6:30Риалити – Раювци
7:00Концерти