ПРОГРАМАТА ЗА СЕДМИЦАТА 28.10 – 03.11

Понеделникепизодизлъчване
8:00Молитва за България
8:05Фолкнетика
8:30По-иначе с Гергана31премиера
10:30Как се прави това11
11:00Асеновград – документален филм
11:35Истина или пълни глупости10
12:00Концерти
13:05Брацигово- документален филм
14:00По-иначе с Гергана31повторение
16:00Изборът9
16:30Срещи с българското кино9
17:30Уроци по фолклорни танци1
18:00Съвременни незнайни войни6
18:30Как се прави това2
19:00Добрите Новинина живо
19:30Христо Димитров 50
20:00Винена одисея 4
20:40Ботевград- документален филм
21:20Бяла – документален филм
21:40Добрите Новини
22:00Срещи в полунощС2.ЕП7повторение
0:00В търсене на истината8
1:00Срещи в полунощС2.ЕП1повторение
3:00По-иначе с Гергана31
5:00В търсене на истината9
6:00Ловеч- документален филм
7:00Концерти
Вторникепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана32премиера
10:30Как се прави това12
11:00Добрич – документален филм
11:35Истина или пълни глупости11
12:00Концерти
13:05Малко Търново
14:00По-иначе с Гергана32повторение
16:00Изборът10
16:30Срещи с българското кино1
17:30Уроци по фолклорни танци2
18:00Съвременни незнайни воини7
18:30Истина или пълни глупости24
19:00Добрите Новинина живо
19:30Срещи с българското кино10премиера
20:30Филм – Летете с Росинант
22:10Христо Димитров 50
23:40Добрите Новини
23:00В търсене на истината10
0:00Срещи в полунощС2.ЕП8повторение
1:45По-иначе с Гергана32повторение
3:45В търсене на истината11
4:45Братизово – документален филм
5:40Риалити – Златна Муза
6:30Концерти
Срядаепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана33премиера
10:30Как се прави това13
11:00Батак – документален филм
11:35Истина или пълни глупости23
12:00КонцертиС2.ЕП6
13:05Ловеч – документален филм
14:00По-иначе с Гергана33повторение
16:00Изборът11
16:30Срещи с българското кино10
17:30Уроци по фолклорни танци3
18:00Съвременни незнайни войни8
18:30Как се прави това3
19:00Добрите Новинина живо
19:30Чаршията28 – част 1повторение
22:00Срещи в полунощС2.ЕП10премиера
0:00В търсене на истината12
1:00По-иначе с Гергана33
3:00Риалити – Раювци
4:00Срещи в полунощС2.ЕП9повторение
6:00В търсене на истината13
7:00Концерти
Четвъртъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана34премиера
10:30Как се прави това14
11:00Никопол – документален филм
11:35Истина или пълни глупости12
12:00Концерти
13:10Плевен – документален филм
14:00По-иначе с Гергана34повторение
16:00Изборът 12
16:30Срещи с българското кино2
17:00Истина или пълни глупости18
17:30Уроци по фолклорни танци4
18:00Съвременни незнайни войни9премиера
18:30Христо Димитров 50
19:00Добрите Новинина живо
19:30Чаршията28 – част 2
22:00Срещи в полунощС2.ЕП11премиера
0:00В търсене на истината14
1:00Христо Димитров 50
1:30По-иначе с Гергана34повторение
3:30Риалити  Разград
4:05Срещи в полунощС2.ЕП4повторение
6:05В търсене на истината15
7:05Концерти
Петъкепизодизлъчване
7:45Молитва за България
7:50Фолкнетика
8:15Добрите новини
8:30По-иначе с Гергана35премиера
10:30Как се прави това15
11:00Корминеш – документален филм
11:30Истина или пълни глупости13
12:00България през вековете
14:00По-иначе с Гергана35повторение
16:00Изборът13
16:30Срещи с българското кино3
17:30Уроци по фолклорни танци5
18:00Съвременни незнайни войни9
18:30Винена Одисея10премиера
19:00Добрите Новинина живо
19:30Бенефис на Христо Димитровпремиера
22:30Срещи в полунощС2.ЕП12премиера
0:30Асеновград- документален филм
1:00По-иначе с Гергана35повторение
3:00В търсене на истината16
4:00Срещи в полунощС2.ЕП5повторение
6:00Как се прави това7
6:30Концерти
Съботаепизодизлъчване
6:45Молитва за България
6:50Фолкнетика
7:15Добрите новини
7:30По-иначе с Гергана31повторение
9:30Изборът12
10:00Чаршията29 – част1премиера
12:30Това е България
14:30Добрите новини – обзор на седмицата
15:00Брацигово- документален филм
15:30Как се прави това4
16:30Истина или пълни глупости25
17:00Изборът13премиера
17:30Уроци по фолклорни танци6
18:00Винена Одисея10
18:35Малко Търново- документален филм
19:30Срещи с българското кино9
20:30Чаршията29 – част1повторение
23:00В търсене на истината18премиера?
0:00Срещи в полунощС2.ЕП6повторение
2:00По-иначе с Гергана32повторение
4:00В търсене на истината17
5:00Ловеч – документален филм
5:50Риалити – Барселона2
6:15Концерти
Неделяепизодизлъчване
7:00Молитва за България
7:03Фолкнетика
7:30По-иначе с Гергана33повторение
9:30Изборът13
10:00Чаршията29 – част2премиера
12:30Съвременни незнайни войни7
13:00Бяла- документален филм
13:15Плевен- документален филм
14:00България през вековете
16:00Добрите новини – обзор на седмицата
16:30Корминеш – документален филм
17:00Батак – документален филм
17:30Уроци по фолклорни танци7
18:00Винена Одисея7
18:30Истина или пълни глупости24
19:00Срещи с българското кино10
20:00Как се прави това5
20:30Чаршията29 – част2
23:00В търсене на истината18
0:00По-иначе с Гергана34повторение
2:00Ботевград – документален филм1
2:35Бяла– документален филм
3:00Срещи в полунощС2.ЕП7повторение
5:00В търсене на истината1
6:00Батак – документален филм
6:30Риалити – Раювци
7:00Концерти